એક્સટ્રુઝન મોલ્ડ

  • ઔદ્યોગિક એક્સ્ટ્રક્શન મોલ્ડ

    ઔદ્યોગિક એક્સ્ટ્રક્શન મોલ્ડ

    અમે પાઈપ, બાર, મોનોફિલામેન્ટ, શીટ, ફિલ્મ, વાયર અને કેબલ કોટિંગ, સ્પેશિયલ-આકારની સામગ્રી વગેરેની પ્રક્રિયામાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા, હલકા વજન અને કાર્યક્ષમતા દ્વારા એક્સટ્રક્શન ડાઈઝનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. કાઈહુઆ મોલ્ડ એ ઉચ્ચતમ ગ્રેડની સામગ્રીનું ઘર છે, શ્રેષ્ઠ ડાઈ ટૂલિંગ અને ધાતુશાસ્ત્ર, હીટ ટ્રીટમેન્ટ અને કોટિંગ્સમાં વ્યાવસાયિક નિષ્ણાતો.