ચોકસાઇ મોલ્ડ

  • પ્લાસ્ટિક ચોકસાઇ મૃત્યુ પામે છે

    પ્લાસ્ટિક ચોકસાઇ મૃત્યુ પામે છે

    અમે મેડિકલ, કનેક્ટર અને ઓટોમોટિવ માર્કેટ માટે વ્યાપકપણે અરજી કરીને હળવા વજન અને કાર્યક્ષમતા દ્વારા પ્લાસ્ટિક પ્રિસિઝન ડાઈઝનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ.કૈહુઆ મોલ્ડ જટિલ ભૂમિતિ સાથે પ્લાસ્ટિકના ભાગો અથવા ઉચ્ચ ચોકસાઈ સાથે કસ્ટમાઇઝ્ડ આકાર આપી શકે છે.